myRM, de community van Raspberry Maxx

In 2014 bestond Raspberry Maxx 10 jaar. Een mijlpaal. We kijken terug op veel moois, veel enthousiasme en prachtige resultaten, maar we zijn nog lang niet klaar. We zitten nog vol met leuke en spannende ideeën. En die gaan we realiseren. Samen met jou!

Altijd op de hoogte van ons laatste nieuws

Juist omdat veel bezoekers en deelnemers aan Raspberry Maxx regelmatig terugkomen, hebben we besloten om onze fans en volgers nog meer te betrekken bij Raspberry Maxx. Daarom hebben we onze nieuwsbrief.
Wil je op de hoogte blijven van bijvoorbeeld de frambozen oogst, onze frambozen producten , leuke acties, nieuwtjes en evenementen ? Meldt je aan!

Aanmelden voor evenementen

Ben je ingelogd, dan kun je via de link 'myRM profiel' in het menu boven aan elke pagina direct naar je gegevens navigeren. Daar kun je alle actuele evenementen en activiteiten bekijken en kun je je hiervoor aanmelden.
Daarnaast kun je op deze pagina vrienden uitnodigen, je persoonlijke gegevens wijzigen en een bericht op onze Raspberry Maxx Wall of Fame achterlaten.

Raspberry Maxx & AVG

Sinds eind mei 2018 is de Europese privacy-wet ( AVG ) van kracht.
Natuurlijk respecteren wij je privacy en informeren je graag hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan. Zie onze privacy verklaring.

Privacy-verklaring Raspberry Maxx

In onderstaand document kun je lezen hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan. Mocht je nog vragen hebben ? Neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring Raspberry Maxx

Mei 2018

Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons

Raspberry Maxx V.O.F.

Steenoven 28

5768 PK Meijel

KvK 12052563

Vragen of info ?

info@raspberry-maxx.nl

077-4669209 / 0643037088

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

a. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF?s)

b. Voor- en Achternaam

c. Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF?s)

d. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF?s)

e. E-mailadres

f. Telefoonnummer (vast en mobiel)

g. Skypenaam (indien van toepassing)

h. Social media accountnamen

i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, bestelling, factuurnummer

(eenmanszaken en VOF?s)

j. Portretten (wanneer je een foto stuurt bij reacties op social media)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).


3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reacties

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient.

We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het zakelijke account van Raspberry Maxx zijn of via het persoonlijke account van Henny van Bergeijk. We bewaren deze bericht wisseling maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen .

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

- Boekhouder

- Mailservers

- Betaaldiensten

- Bezorgdiensten

5. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@raspberry-maxx.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

- Facebook

- Instagram

- Twitter

- Pinterest

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Volg ons ook via...

"Frambozen nieuws van Raspberry Maxx "